Νέα

Δημοσίευση στο Government Information Quarterly

Το άρθρο, στο οποίο συμμετείχε η Ξένια Μαμάκου σε συνεργασία με τους Σ. Κοέν και Σ. Καρατζήμα, με τίτλο "IT-enhanced popular reports: Analyzing citizen preferences" έγινε δεκτό για δημοσίευση από το επιστημονικό περιοδικό Government Information Quarterly. Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Νέα δημοσίευση στο Journal of Information Science

Τα μέλη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής Ξένια Μαμάκου και Δημήτρης Καρδαράς δημοσίευαν νέο paper με τίτλο "Evaluation of websites’ compliance to legal and ethical guidelines: A fuzzy logic–based methodology", στο Journal of Information Science. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη εδώ.

Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόποι Απόδειξης

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται μεταξύ άλλων:

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

Περισσότερα