Έργα

Τα μέλη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής έχουν συμμετάσχει στα ακόλουθα έργα:

Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης Και Δια Βίου Μάθησης (e-Learning) (2016 - Σήμερα)

Σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση του ιστοχώρου των προγραμμάτων eLearning του ΟΠΑ (https://elearning.aueb.gr) | Ξένια Μαμάκου

Business Confucius Institute in Athens (2014 - Σήμερα)

Σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση του ιστοχώρου του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών (http://confucius.aueb.gr) | Ξένια Μαμάκου 

Επιχειρηματική Αξιοποίηση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΑ (2014 - 2015)

Συμμετοχή με την ομάδα AIMER | Ξένια Μαμάκου

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «εκπαιδευτείτε» στην Κοινοτική πρωτοβουλία Equal, B’ κύκλος, Άξονας 3, μέτρο 3.1 (Απρ. ’05-Ιούν ’07)

Ενσωμάτωση μηχανισμών και προγραμμάτων δια βίου μάθησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης στους τομείς της εφαρμογής της πληροφορικής και τεχνικών επαγγελμάτων | Ξένια Μαμάκου 

Π.Ε.3.5 Ανάπτυξη κεντρικής δικτυακής περιοχής του Τμήματος (για δημιουργία σελίδων) (1/4/2004-31/8/2005)

Μέσα στα πλαίσια του υποέργου Π.Ε.3.5. «Ανάπτυξη κεντρικής δικτυακής περιοχής του Τμήματος (για δημιουργία σελίδων)», πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης του ιστοχώρου του Τμήματος. Η ανάπτυξη είχε ως βασικούς στόχους τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των φοιτητών από απόσταση και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (καθηγητών, φοιτητών, διοικητικού προσωπικού) για θέματα του Τμήματος. | Ξένια Μαμάκου

Πιο συγκεκριμένα, οι εφαρμογές που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του εν λόγω υποέργου είναι:

1. On-line φόρμες, που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις αιτήσεις των φοιτητών του Τμήματος για εκδόσεις:

Καταστάσεων αναλυτικής βαθμολογίας
Στρατολογικές ενημερώσεις
Πιστοποιητικών γενικά

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ιστοχώρου του Τμήματος και αποστέλλονται στη Γραμματεία, η οποία ετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα και τα παραδίδει στη συνέχεια στους φοιτητές. Προσωρινά, και έως ότου αναπτυχθεί ο νέος ηλεκτρονικός χώρος του Τμήματος, η εφαρμογή υποστηρίζεται από τον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής.

2. On-line πρόγραμμα που δίνει την αποκλειστική δυνατότητα στη Γραμματεία του Τμήματος (μέσω κωδικών πρόσβασης), να εισάγει, να τροποποιεί και να διαγράφει τις ανακοινώσεις του Τμήματος, οι οποίες στη συνέχεια προβάλλονται στη σελίδα του Τμήματος, στην οποία έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ κλπ.). Προσωρινά, και έως ότου αναπτυχθεί ο νέος ηλεκτρονικός χώρος του Τμήματος, η εφαρμογή υποστηρίζεται από τον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής.