Νέα δημοσίευση στο Journal of Information Science

Τα μέλη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής Ξένια Μαμάκου και Δημήτρης Καρδαράς δημοσίευαν νέο paper με τίτλο "Evaluation of websites’ compliance to legal and ethical guidelines: A fuzzy logic–based methodology", στο Journal of Information Science. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη εδώ.